Proiecte europene

Proiecte europene

europa

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU COOPERAREA EUROPEANĂ, AN ŞCOLAR 2015-2016

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU COOPERAREA EUROPEANĂ, AN ŞCOLAR 2016-2017

PROIECTE RUNDA 2016 ÎN CARE LICEUL NOSTRU ESTE PARTENER

 

PROIECTUL TRAIning Transversal - Supporting Career Development and Research

- Comunicat de presă

- Diseminare locală

- Selecții foto - Întâlnire Iași

- Logo proiect

 

 

 Proiect:”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”, Cod SMIS 108846

 

Sumar proiect

Metodologie recrutare, selectie si gestionare

Anexa 2_Grafic selectie GT an I

Anexa 3_Formular inregistrare grup tinta

Declaratii responsabilitati

Elevi participanti sa faca parte din GT

 

 

Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020     

 Axa Prioritara 6. ”Educatie si competente” 

Proiect POCU/90/6.13/6.14 – 108847

”Multiplicarea metodelor de Educatie si a Competentelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!

Anexa 1_Proces verbal de informare  elevi

Anexa 2_Grafic de recrutare,  selectie, inregistrare si gestionare a GT

Anexa 3_Fisa de evaluare dosar  candidat proiect

Anexa 4_Scrisoare de motivatie  candidat

Anexa 5_Scrisoare de recomandare  candidat

Anexa 6_Declaratie disponibilitate  participare activitati si evitare dubla finantare

Anexa 7_Acord privind prelucrarea  datelor personale

Anexa 8_Formular inregistrare  GT

Anexa 9_Lista elevilor participanti sa faca parte din GT - LICEU

Anexa 9_Lista elevilor participanti sa faca parte din GT - Scoala profesionala

Anexa 10_Lista elevilor selectati sa faca parte din GT

Metodologie de selectie EM

 

Schema de Granturi pentru Licee (SGL) - Proiectul privind Invatamantul Secundar – ROSE

Anuntul de selectie
Declaratia de disponibilitate
Scrisoarea de motivatie
Fisa de autoevaluare/evaluare

 

Achizitii servicii catering 
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICA SI AUTOMATIZARI IASI a primit un grant de la Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, in cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind invatamantul secundar – ROSE, si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia serviciilor, altele decat consultanta, pentru care a fost emisa prezenta Invitatie de Participare. In acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele servicii: servicii de catering.
- Invitatia de participare 
- Specificatii tehnice
- Formular de oferta